SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Sáng ngày 22/9/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố các quyết định về công tác cán bộ gồm: Quyết định số 156/QĐ-GDĐT ngày 22/9/2022 của Giám đốc Sở về việc Điều động bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng  Trường THPT Nguyễn Huệ đối với ông Đinh Bảo Trung; Quyết định số 159/QĐ-GDĐT ngày 22/9/2022 của Giám đốc Sở về việc Điều động bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Quốc Việt đối với ông Trịnh Đức Minh. 

Theo đó, ông Đinh Bảo Trung, hiện đang là Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Quốc Việt được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ từ ngày 01/10/2022. Ông Trịnh Đức Minh, chuyên viên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Quốc Việt từ ngày 01/10/2022. 

Ông Đào Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao Quyết định điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Quốc Việt cho ông Trịnh Đức Minh 

 

Ông Đào Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT trao Quyết định điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ cho ông Đinh Bảo Trung 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Liên
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều