Nâng cao chất lượng dạy nghề

Thực hiện 3 khâu đột phá, xây dựng Yên Bái thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực, đến nay, toàn tỉnh đã có 13 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Việc thường xuyên tổ chức tốt hội giảng, hội thi có tác dụng nâng cao trình độ giáo viên dạy nghề.

 

Nguồn lao động có trình độ, có ý thức kỷ luật có ý nghĩa hết sức quan trọng, có tính quyết định đến sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, để tạo được nguồn nhân lực có chất lượng đó, cùng cơ sở vật chất dạy nghề, đội ngũ dạy nghề có vai trò quyết định.

 

Thực hiện 3 khâu đột phá, xây dựng Yên Bái thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực, đến nay, toàn tỉnh đã có 13 cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm: 4 trường cao đẳng; 3 trường trung cấp và 6 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện tại: Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải. Trong đó, có 3 trường đào tạo thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, nông, lâm nghiệp; 4 trường đào tạo lĩnh vực thương mại, dịch vụ; các cơ sở còn lại đào tạo đa ngành nghề.


Các cơ sở dạy nghề hiện có 631 cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên; trong đó, số giáo viên, giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy là 530 người (giáo viên giáo dục nghề nghiệp 367 người; giáo viên dạy văn hóa phổ thông 163 người).

 

 Có 132 người có trình độ trên đại học (chiếm 25%); 364 người có trình độ đại học (chiếm 69%); trình độ khác gồm cao đẳng, trung cấp, giáo viên dạy nghề, công nhân kỹ thuật có bằng nghề 34 người (chiếm 6%). Đánh giá chung, đa số giáo viên đã đáp ứng yêu cầu, mỗi năm đã đào tạo nghề cho trên 1,5 vạn lao động, nâng tỷ lệ lao động được đào tạo nghề của Yên Bái đạt trên 50%.

 

Tuy nhiên, đánh giá một cách khách quan, nguồn lao động của chúng ta tuy được đào tạo nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của xã hội. Một trong những nguyên nhân là từ chất lượng đội ngũ dạy nghề. Tại một số cơ sở, đội ngũ giáo viên còn yếu về trình độ chuyên môn, nhất là trình độ về sư phạm, ngoại ngữ, tin học...

 

Đội ngũ giáo viên dạy nghề tại trường trung cấp và các trung tâm dạy nghề còn những bất cập do tình trạng thừa và thiếu. Hiện các trung tâm đang thừa giáo viên dạy văn hóa nhưng lại thiếu giáo viên dạy nghề, do đó, việc triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn gặp khó khăn.

 

Chất lượng không đồng đều cùng tình trạng thiếu cơ sở vật chất, thiếu đồ dùng thực tập, thiếu liên kết với doanh nghiệp và ở góc độ nào đó, chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ giáo viên chưa bảo đảm. Người lao động không có tay nghề vững vàng, khi ra trường khó tìm việc là điều tất yếu. Hơn thế, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động phải đào tạo lại dẫn đến lãng phí xã hội.


Để khắc phục tình trạng trên, hàng năm, các cơ sở dạy nghề đã cử giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học. Gần đây nhất, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức 3 lớp đào tạo, bồi dưỡng và cấp giấy chứng nhận cho 127 nhà giáo hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với 2 chuyên đề: phương pháp và kỹ năng phát triển chương trình theo tích lũy theo modun, tín chỉ và phương pháp, kỹ năng dạy học tiếp cận theo năng lực thực hiện trong giáo dục nghề nghiệp.

 

Cùng với việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề, tổ chức tốt các hội giảng, hội thi nâng cao trình độ giáo viên, thông qua rà soát, sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng phù hợp, các cơ sở dạy nghề cần tích cực chỉnh sửa, biên soạn mới chương trình, giáo trình dạy nghề nhất là cho lao động nông thôn.

 

Trong đào tạo, gắn lý thuyết với thực hành, gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp. Các giải pháp trên gắn với thực hiện tốt các chế độ đãi ngộ cũng như đầu tư cơ sở vật chất, chắc chắn chất lượng đào tạo nghề trong thời gian tới của tỉnh sẽ được nâng lên.


Nguyễn Đình

Nguồn:Báo Yên Bái Copy link
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều